• כתובת: רחוב ר.מרגיאני 3200 מסטיה, גאורגיה. ·
  • +(995)596-11-26-26 :"טל' ·
  • +(995)599-99-99-16 :"טל' ·
 
 

שירות

את הנוחות המלאה יציעו לכם צוות העובדים המוסמך, מנומס ומסביר הפנים.